Click to Call with Skype 5.6.8153

Click to Call with Skype 5.6.8153

Skype Technologies S.A. – Shareware –
4 Stars User Rating

Tổng quan

Click to Call with Skype là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Skype Technologies S.A..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 565 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Click to Call with Skype là 5.6.8153, phát hành vào ngày 28/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 5.6.8153, được sử dụng bởi 72 % trong tất cả các cài đặt.

Click to Call with Skype đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Click to Call with Skype đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Click to Call with Skype!

Cài đặt

người sử dụng 565 UpdateStar có Click to Call with Skype cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản